«Sommeren 1929 foreslo min bror, Edvard Munch, mig at jeg skulde fotografere våre gamle boliger på Grünerløkken. Jeg gjorde så og drog også op til Brekke og Kjelsås Gård hvor vi bodde somrene 1875 og 76.

Så fikk jeg den idé å ta billeder langs hele Akerselven, fra dens begynnelse ved Oset i Maridalen og til dens utløp i Bjørviken»

Forord fra Inger Munchs Akerselven, 1932

«Nu er det svært morsomt med Akerselven. En arbeiderkone sa til mig; det var da hygeligt av Dem å trekke Akerselven frem den som gir så mange brød.»

Inger Munch

«Du er bleven en udmærket amatørfotograf og kan udvikle Dig mer som sådan. Alle sy jeg har vist Dine fotografier syns at de er så vakkert tat.»

Edvard Munch

Følg Inger Munchs fotospor langs Akerselva

Fotografiene er hentet fra oslobilder.no. Bildene er gjengitt i kronologisk rekkefølge og følger elven fra Maridalsvannet til Oslofjorden.

Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.
 • Maridalsvannet danner Akerselven ved Oset.
 • Bergensbanen går forbi Oset.
 • Maridalsvannet med Nordmarka i bakgrunnen.
 • Oslo renvannsanlegg ved Maridalsoset, fra ca. 1860.
 • Akerselvens begynnelse ved Oset. Ved Oset stod asbjørnsen og fisket (Kværnsagn)
 • Brekke gård - en av Akers eldste gårder.
 • Ved Kjelsås. Skolebarn på tur. En sti opover bakken fører frem til Maridalsvannet.
 • Badekulpen "Stilla" ved Kjelsås.
 • Fossen ved Brekke sag.
 • Brekke gård.
 • Ved Brekke sag. Løvenskiolds bruk.
 • Mustads spikerverk, anlagt i 1884.
 • Mellem Kjelsås og Brekke.
 • Ved Brekke gård.
 • Tømmer lenses opp til Brekke sag.
 • Mustad spikerverk, menn 4, arbeidere
 • Tømmeret lettes på Jernbanevogn ved Kjelsås.
 • Badekulp mellem Maridalen og Nydalen.
 • Hvor Nydalsrennet foregår.
 • Dammen ved Nydalens fabrikker.
 • Der skyllles klær i dammen ved Nydalen.
 • Fossen ved Nydalens fabrikker.
 • Fra Nydalen Veveri. Nydalen Compagnie blev anlagt 1845.
 • Vannfall ved Nydalens veveri.
 • Stryk i Nydalen.
 • Christiania Spigerværk, anlagt 1853.
 • Vannfall ved Christiania Spigerværk ved Nydalen.
 • Ved Spikerverket.
 • Ved Bakke Mølle.
 • Fra Nydalen går elven til Sandaker. Til høire Bakke Mølle. Til venstre Spikerverket.
 • Bakke Mølle nederst i Nydalen. Møllen brente i 1900 og blev gjenopført i 1901.
 • Badeliv ved Bakke Mølle.
 • Da Hans Nielsen Hauge kom ut av fengslet i 1811, anla han Bakke Mølle.
 • Elektrisitetsverket tilhørende Christiania Spigerværk.
 • Havnens teglverk og sagbruk ved Maridalsveien. Teglverket, som var anlagt ca. 1873, blev nedlagt for noen år siden.
 • Mellem Bakke Mølle og Havnens teglverk.
 • Badeliv ved Sandaker.
 • Det gamle huset i urskogen ved teglverket.
 • Fra Sandaker.
 • I urskogen.
 • Arbeidere ved Norsk Hydros sekkefabrikk, Sandaker.
 • I urskogen.
 • Norsk Hydros sekkefabrikk.
 • Ved Presgjærfabrikken.
 • Treschows bro. Oppkalt efter admiralitetsråd Gerhard Treschow som i 1712 anla en oljemølle og et sepesyderi ved Bjølsen.
 • Nedover til Treschows bro.
 • Kristiania Presgjærfabrik ved Treschows bro.
 • I urskogen. Mellem Maridalsveien og Sandakerveien.
 • Ved Treschows bro.
 • Fra Bjølsen Valsemølle A/S.
 • Fra Lilleborg fabrikker A/S. Tidligere lå Jerusalems Papirmølle på samme sted.
 • Bentse bruk har sitt navn efter Ole Bents som anla en papirmølle her i 1686.
 • Bentse bro. I bakgrunnen boliger for arbeidere ved Myrens Verksted A/S.
 • Myrens mekaniske verksted er anlagt 1854. I bakgrunnen Bentse bro.
 • Fra Myren.
 • Maridalsveien ved Myren.
 • Broen fører over Myren til Maridalsveien.
 • Utsikt fra broen mot Hjula Væveri.
 • Hjula Væveri anlagt 1855 av Halvor Schou.
 • Sagene skole 1861. Til høire Ringnes Bryggeri A/S.
 • Utsikt fra Beierbroen.
 • Utsikt fra Sagene skole.
 • Beierbroen. Første gang man hører om Beierbroen er i 1671.
 • Fra fossen nedenfor Beierbroen.
 • Fra fossen ovenfor Beierbroen.
 • Ved den store fossen.
 • Akerselvens største foss. I bakgrunnen Beierbroen.
 • Fra fossen nedenfor Beierbroen.
 • Våghalsen Barkestampe - opført omkring 1800. I bakgrunnen Vøien.
 • Sanner bro. 1917.
 • Sanner bro. I bakgrunnen de nye Knud Graahs fabrikker.
 • Jordans fabrikk. Til høire Sanner bro. Grefsen i bakgrunnen.
 • Øvre Foss. Christiania Seilduksfabrik, anlagt i 1875.
 • Fra "Seilduken" lørdag kl. 1.
 • Dammen ved "Seilduken".
 • Schulzehaugens teglverk, anlagt i begynnelsen av 1800-årene.
 • Nedre Schulzehaugen har sitt navn efter trelasthandler Jens Schulz som eide gården en tid i 1700-årene annen halvdel.
 • Akers mekaniske Verksted blev anlagt her 1812, men flyttet i 1850-årene. Til venstre: "Seilduken".
 • Utsikt til Nedre Foss, Bagås og Vulkan Jernstøperi & mek. Værksted, sett fra Marselis gate.
 • Gamle Aker kirke og Telthusgaten. Telthusgaten har sitt navn efter en militær magasinbygning, opført i 1700-årene.
 • Nedre Foss eller "Kongens Mølle".
 • Fossveien 7 og 9. Edv. Munch bodde begge steder i 70-80årene. Vannfall ved Nedre Foss.
 • Nedre Foss.
 • Fra "Nedre Foss". Øverst "Seilduken" og Sølvbergs farveri. Til høire: "Kongens Mølle".
 • Fra Nedre Foss. Til høire: Vulkan Jernstøperi & mek. Værksted. Til venstre: "Kongens mølle"
 • Grüners have var i gamle dager en av byens vakreste haver. Den var i familien Grüners eie til ut i 1880-årene.
 • Hovedbygningen på Nedre Foss - Stammer fra 1700-årene.
 • Nedre Foss hovedgår. Tilhører nu Bjølsen Valsemølle.
 • Bomhuset ved Grünerbroen.
 • Gamle Akers kirke fotografert fra Grünerbroen.
 • Brænderibakken. Nora mineralvannsfabrikk og Grünerbroen.
 • Grünerbroen. Den er den eldste broforbindelsen over Akerselven.
 • Veste og Østre Elvebakke. Til venstre en del av håndverksforskolens nye bygning. Fotografert fra Nedregate, Grünerløkken.
 • Ankerbroen. På den gamle Ankerløkken, hvor nu Ankertorvet og Gassverket m. m.
 • Jakobs kirke. Ankerbroen.
 • Fra Ankerbroen.
 • Østkantutstillingen på Ankertorvet.
 • Fra Nybroen. Grand Vaskeri, tidligere Akerselvens Spikerværk.
 • Ved Ankerbroen. I bakgrunnen Søndre gate.
 • Fra Nybroen. Akers Sparebank. Schous Bryggeri A/S.
 • Akers Sparebank.
 • Nybroen, bygget i 1827.
 • Hausmannsbroen, bygget i 1892.
 • Elisabethssøster på Hausmanns-broen.
 • Fra Vaterlands bro.
 • Fra Grønlands torv.
 • Vaterlands bro, bygget 1619.
 • Fiskehallen ved Vaterlands bro blev anlagt i 1855, men fiskehandelen her har foregått fra gamle dager.
 • Fra Vaterland.
 • Fra Grønlands torv. Kjøtthallen i bakgrunn.
 • Smalgangen - den gamle forstadsgate som lengst har beholdt sitt preg fra 16 - 1700-årene.
 • Under Schweigaards bro.
 • Schweigaards bro, bygget i 1882.
 • Bispebroen, bygget 1886.
 • Livlig trafikk på Bispebroen.
 • Hjem fra fiske. I bakgrunnen Nylands Verksted.
 • En morgen ved Nylands Verksted.
 • Nylands mekaniske Verksted - anlagt i 1855.
 • Ferjen går fullastet. Til høireprammer som fører Oslos søppel til Langøene. To øer forenes, og det er en frodig vekst der ute.
 • Kullossing ved Bispegaten.
 • Barn ved ferjen Hovedøens bad. Bispebryggen.
 • Ved Akerselvens munning.
 • Akerselvens utløp i Bjørviken.
 • Tørdokken ved Nylands Verksted.
 • "Brakar". Fred Olsen og Co.
 • Langøene som forenes ved Oslos søppel.

2022 vs 1932

Hvordan ser vi på Akerselva i 2022 vs 1932? Er fortellingen om Akerselva som et sosialt skille mellom øst og vest like aktuell i dag? Eller kan man si at det sosiale skillet har krympet, vendt seg 90 grader og befinner seg nord og syd for togsporene på Oslo S?